Installationsguide wifi-router

Så här enkelt installerar du ditt bredband

  1. Sätt nätverkskabelns ena ände i det röda uttaget på routern märkt WAN, och den andra änden i ditt bredbandsuttag. Bredbandsuttaget kan se olika ut beroende på vilket bredbandsnät som finns hemma hos dig

  2. Sätt i strömkabeln i routern där det står POWER, och den andra änden i vägguttaget. Kolla att powerknappen står på ON. Första gången du startar routern kan det ta upp till 15 minuter innan din bredbandstjänst är igång.

  3. När internetlampan på framsidan lyser grönt kan du börja använda ditt fiberbredband. Det finns fler lampor som kan lysa beroende på vilka tjänster du har och vilka enheter du har kopplat till din router. Så här lyser de normalt under uppstarten:

• Routerns powerlampa blinkar grönt i några minuter innan den lyser helt.

• Efter det blinkar internetlampan och wifi-lamporna medan de startar upp. Sen lyser de också helt.

• Om du kopplat in något i LAN-uttagen på baksidan kan även LAN-lampan lysa grönt.

Maxa ditt wifi

Sätt din wifi-router så centralt du kan i din bostad, med framsidan utåt. Se till att du får luft runt routern så den inte blir för varm. Ha den inte för nära golv eller tak och sätt den inte bakom soffan eller i ett skåp, då får du sämre mottagning. Använd kablarna du får med i förpackningen. Gamla kablar eller kablar som är till för andra saker kan göra uppkopplingen sämre.

Alternativa anslutningar

Oftast kopplar du bara in ditt fiberbredband i ett enkelt datauttag. Men i vissa hus finns en mediaomvandlare som kan sitta i ett mediaskåp eller på en vägg i bostaden. De kan se olika ut, och nedan finns beskrivning för de två vanligaste sorterna.

Alternativ 1 – Mediaomvandlare

Om du har flera uttag som inte har markeringar för olika tjänster kopplar du in routern var som helst på mediaomvandlaren.

Alternativ 2 – Mediaomvandlare med märkta portar

Om du har flera uttag som har markeringar för olika tjänster, som telefoni, tv och bredband, kopplar du in routern i uttaget för bredband

Om det ser helt annorlunda ut hos dig och du inte får till det kan du kontakta vår kundservice.

Ladda ner vår app!

Du vet väl om att du kan göra det mesta i vår app?

Betala dina fakturor, tanka på ditt kontantkort och mycket mer.