Saldo efter byte från kontantkort till abonnemang

Skulle du vara i behov av att beställa ett nytt SIM-kort med samma nummer som tidigare kommer saldot att följa med till det nya SIM-kortet.

Från kontant till abonnemang

Om du har kvar saldo på ditt kontantkort och byter till ett abonnemang hos Comviq så kommer saldot att flyttas över till ditt nya abonnemang. Saldot kommer att läggas som en pott på det nya abonnemanget som sen kommer att dras mot kommande fakturor.

Byte av operatör

Om du däremot flyttar ditt nummer till en annan operatör kommer inte ditt saldo att följa med utan försvinner då helt.

Ladda ner vår app!

Du vet väl om att du kan göra det mesta i vår app?

Betala dina fakturor, tanka på ditt kontantkort och mycket mer.