Säkrare och tryggare upplevelse

För oss är det viktigt att hela tiden göra våra tjänster bättre och säkrare. Därför kommer vi gå över till att kunder måste verifiera sina konton med BankID.

Vad händer om jag inte verifierar Mitt Konto?

Om du inte verifierar ditt konto med BankID kommer eventuella autobetalningar att avslutas. För att kunna aktivera autobetalning igen behöver du först verifiera dig med BankID. När du gjort det kan du aktivera autobetalning inne i Mitt Konto.

Vad händer när jag verifierar Mitt Konto?

När du verifierar ditt konto med BankID kommer alla tjänster och produkter som är kopplade till ditt personnummer synas som vanligt när du loggar in på Mitt Konto.

Har du hand om någon annans fakturor måste du göra en överlåtelse till ditt personnummer för att de ska följa med till ditt konto. Du kommer sen enkelt kunna fortsätta att sköta alla fakturor.

Så skaffar du BankID

Du skaffar ett BankID direkt via din bank. Beställningen skiljer sig åt lite mellan olika banker. Logga in på din internetbank och läs mer om hur du beställer BankID hos din bank.


Safer and more secure experience

For us, it is important to constantly make our services better and more secure. Therefore, we will move on to customers having to verify their accounts with BankID.

What happens if I do not verify My Account?

If you do not verify your account with BankID, any auto payments will be terminated. To be able to activate auto payment again, you first need to verify yourself with a BankID. Once you have done that, you can activate auto payment inside My Account.

What happens when I verify My Account?

When you verify your account with BankID, all services and products that are linked to your social security number will appear as usual when you log in to My Account.

If you take care of someone else's invoices, you must make a transfer to your social security number for them to be included in your account. You will then be able to easily continue to handle all invoices.

How to get a BankID

You obtain a BankID directly via your bank. The order differs slightly between different banks. Log in to your internet bank and read more about how to order BankID from your bank.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Relaterade artiklar

Fakturaförklaring

Ladda ner vår app!

Du vet väl om att du kan göra det mesta i vår app?

Betala dina fakturor, tanka på ditt kontantkort och mycket mer.