Kontantkort Fastpris prislista

Priserna gäller från och med 23 mars 2021

Ring inom Sverige

Kontantkort Fastpris
Fria min1 (till alla operatörer och nät)
Öppningsavgift per samtal
345
0 kr
0 kr
295
0 kr
0 kr
245
0 kr
0 kr
195
0 kr
0 kr
145
0 kr
0 kr
Vecka 45 kr
0 kr2
0 kr
  1. Upp till 20 000 minuter. När minuterna är förbrukade kostar det 30 öre/min att ringa inom Sverige. Betalsamtal (ex. Nummerupplysningen) ingår inte.
  2. Upp till 5 000 minuter. När minuterna är förbrukade kostar det 30 öre/min att ringa inom Sverige. Betalsamtal (ex. Nummerupplysningen) ingår inte.

Sms/mms:a

Kontantkort Fastpris
Sms och mms inom Sverige 1
345
0 kr
295
0 kr
245
0 kr
195
0 kr
145
0 kr
Vecka 45 kr
0 kr2
  1. Upp till 20 000 SMS & MMS. När du har förbrukat dina SMS eller MMS kostar det 30 öre/SMS/MMS inom Sverige. SMS-köp (ex. parkering eller kollektivtrafikbiljetter) ingår inte.
  2. Upp till 5 000 SMS och MMS. När du har förbrukat dina SMS eller MMS kostar det 30 öre/SMS/MMS inom Sverige. SMS-köp (ex. parkering eller kollektivtrafikbiljetter) ingår inte.

Surfa i mobilen

Kontantkort Fastpris
Surf inom Sverige
Maxhastighet på 3G-surf
Maxhastighet på 4G-surf
345
100 GB
21 Mbit/s
80 Mbit/s
295
40 GB
21 Mbit/s
80 Mbit/s
245
20 GB
21 Mbit/s
80 Mbit/s
195
10 GB
21 Mbit/s
80 Mbit/s
145
5 GB
21 Mbit/s
80 Mbit/s
Vecka 45 kr
0,5 GB

Övrigt

Fastpris
Ring, surfa, sms/mms:a till/från utlandet
Utlandsminuter1
Ring, surfa, sms/mms:a inom EU/EES
Ring telefonsvararen
Satellitsamtal
345
Se aktuell prislista på comviq.se/utland
1000
18 GB
0 kr/min
12 kr/min, 4 kr/SMS, 14,50 kr/MB
295
Se aktuell prislista på comviq.se/utland
500
12 GB
0 kr/min
12 kr/min, 4 kr/SMS, 14,50 kr/MB
245
Se aktuell prislista på comviq.se/utland
100
12 GB
0 kr/min
12 kr/min, 4 kr/SMS, 14,50 kr/MB
195
Se aktuell prislista på comviq.se/utland
--
10 GB
0 kr/min
12 kr/min, 4 kr/SMS, 14,50 kr/MB
145
Se aktuell prislista på comviq.se/utland
--
5 GB
0 kr/min
12 kr/min, 4 kr/SMS, 14,50 kr/MB
Vecka 45 kr
Se aktuell prislista på comviq.se/utland
--
0,5 GB
0 kr/min
12 kr/min, 4 kr/SMS, 14,50 kr/MB
  1. Ett visst antal minuter ingår till 40 länder:
Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike, Kanada, Mexiko, Puerto Rico, USA, Australien, Kina, Malaysia, Hong Kong, Indien, Peru, Singapore, Storbritannien och Sydkorea.

Giltighetstid

Kontantkort Fastpris
Tankas inte kortet inom angiven tid övergår prisplanen till Bas
345
30 dagar
295
30 dagar
245
30 dagar
195
30 dagar
145
30 dagar
Vecka 45 kr
7 dagar
Den första trafiken på SIM-kortet måste ske inom Sverige. Om kontantkortet inte tankas inom 12 månader blir det ogiltigt och numret kan inte aktiveras igen.