Överbelastning

Du kommer till denna sida eftersom ditt område eller den mast som du använder dig av är drabbat av överbelastning.

I dagsläget finns det inte något planerat arbete i ditt område, det innebär att trafikläget bara blir bättre om trafikflödet minskar.

Vad är överbelastning?

Överbelastning är något som inträffar när en mast tillfälligt har mer användare än vad som är normalt i området, alternativt så är användningen av masten högre vissa tider.

Vad kan jag som kund göra?

Denna typen av problem kan man som kund tyvärr inte avhjälpa eller underlätta.

Hur åtgärdar man överbelastning?

För att åtgärda problemet behöver man antingen byta ut existerande utrustning till en som klarar det högre kravet alternativt så måste man bygga en helt ny mast. Det finns tyvärr inte en möjlighet att bara utöka existerande master på något lätt sätt, utan det krävs lov och avtal för att få till dessa utökningar vilket ibland drar ut på tiden.

Vad gör Comviq för att detta inte ska hända igen?

Comviq jobbar kontinuerligt med nätutbyggnad och förbättring av vårat nät för att vi ska ha så stabilt och driftsäkert nät som möjligt. Detta sker genom att vi tar hänsyn till kommande data trafikökningar för att vi i ett så tidigt skede som möjligt planerar in för utökning av kapacitet innan våra kunder drabbas av problem.

I dagsläget jobbar vi för fullt med att rulla ut 5G och säkra upp en så hög kapacitet i vårat nät som möjligt.