Get started with Comviq!

För att vi ska kunna erbjuda bättre service till alla våra utländska kunder har vi skapat comviq.se/getstarted. Det är en sida som innehåller information hur man kommer igång med sitt abonnemang eller kontantkort på tre språk: engelska, arabiska, polska och somaliska.

Informationen som finns på sajten är densamma som finns med i startpaketet som man får när man beställer ett nytt SIM-kort.

Gå in på comviq.se/getstarted och välj det språk som passar dig bäst!
____________________________________________

To offer better service to all our foreign customers we have created comviq.se/getstarted. It a page that contains information on how to get started with Comviq and it's translated in three different languages: English, Arabic, Polish and Somali.

The information available on the site is the same as the one included in the starter kit that you get when you order a new SIM card.

Go to comviq.se/getstarted and select the language that suits you best!

FÅ KOLL PÅ SAMTAL OCH SURF MED VÅR SMIDIGA APP!