Personuppgifter

Alla kunduppgifter sparas och behandlas enligt lagen om elektronisk kommunikation (2003:389), LEK och personuppgiftslagen (1998:204), PuL. Lagarna innehåller bestämmelser som syftar till att skydda privatpersoner mot att den personliga integriteten kränks när uppgifter behandlas. När du ingår ett avtal med Comviq så godkänner du också våra allmänna villkor, där vi rent juridiskt beskriver vad det innebär att vi behandlar dina uppgifter. De allmänna villkoren hittar du här.

Personuppgifterna och informationen sparas så länge du är kund hos oss. När avtalet mellan dig och Comviq upphör raderas eller anonymiseras uppgifterna inom tre år förutom i de fall lagstiftning kräver längre lagringstid (till exempel enligt Bokföringslagen).All kundinformation behandlas under mycket strikta policys och regulatoriska lagar. Comviq jobbar även tillsammans med leverantörer och partners som i sin tur skriver avtal med Comviq att de skyddar och behandlar våra kunders personuppgifter enligt de krav som vi själva ställer.

"Ditt samtal kan komma att spelas in"
När du ringer till vår kundservice kan samtalet komma att spelas in. Det gör vi för att utbilda våra medarbetare och förbättra vårt arbetssätt mot dig som kund hos Comviq. De inspelade samtalen lagras i högst 90 dygn.Samtal spelas även in vid muntliga avtal. Inspelningen och de uppgifter som du lämnar kommer att sparas och behandlas för att vi ska kunna leverera din tjänst. Uppgifterna kommer att sparas under din avtalstid som kund hos Comviq och i enlighet med gällande lagar.

Personuppgiftsansvarig
Tele2 Sverige AB, org.nr 556267-5164, ansvarar för de kunduppgifter som behandlas hos Comviq. Eventuella felaktigheter som rör privatpersoner kan anmälas till Comviqs kundservice på telefonnummer 0772-21 21 21, som ansvarar för att dessa blir rättade.

Registerutdrag
Privatpersoner har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, få information om vilka personuppgifter vi behandlar. Begäran görs skriftligt och ska undertecknas av den sökande och innehålla uppgift om namn och personnummer. Har du mer frågor om vad som gäller vid begäran om registerutdrag, kontakta Comviqs kundservice på 0772-21 21 21.

Begäran sänds till:
Tele2 Sverige AB
Myndighetsförfrågningar
Adress: Box 62/Borgarfjordsgatan 16,
164 94 Kista

Utdragen sänds till den sökandes folkbokföringsadress inom en till högst fyra månader från det att ansökan inkommit till Comviq.


FÅ KOLL PÅ SAMTAL OCH SURF MED VÅR SMIDIGA APP!
Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen av Comviq. Fortsätter du använda vår webbplats godkänner du att cookies används. Läs mer här