Få snabbare uppkoppling

Har ditt internet blivit segt?

Testa att göra något av följande:

  • Dra ut strömsladden till din router och vänta några sekunder innan du återansluter den. När routern är igång igen kan du testa om hastigheten är tillbaka till det normala.
  • Kontrollera att kablarna som går till och från routern inte har några skador. Är antennkabeln trasig kan du kontakta vår kundservice så ordnar de med en ny.

  • Kontrollera så att inte några andra program (till exempel onlinespel och fildelningsprogram) på din dator använder internetanslutningen. Avsluta eventuella program som använder anslutningen och tänk på att det inte räcker att minimera dem, de måste avslutas helt och hållet.

  • Kontrollera så att din dator inte fått något skadligt virus och uppdatera ditt antivirusprogram.

Om du har möjlighet så testa hastigheten med en annan dator. Är det bara en dator som har långsam hastighet så är det troligen i den datorn som problemet sitter.

Ladda ner vår app!

Du vet väl om att du kan göra det mesta i vår app?

Betala dina fakturor, tanka på ditt kontantkort och mycket mer.